Regulaminy konkursów

REGULAMIN ZABAWY „WAKAJKI ADVENTURE”:

 

 1. Organizatorem Zabawy jest sklep KHT ARIA SHOP Agnieszka Zaręba Pliszko, 20-492 Lublin, ul. Fulmana 7/180.
 2. Celem zabawy jest promocja sportu jakim jest hobby horsing, promocja sklepu internetowego KHT ARIA SHOP, budowanie pozytywnej relacji z Klientami sklepu oraz zwiększenie rozpoznawalności marki KHT ARIA SHOP na rynku.
 3. Zabawa trwa w dniach 23.06.2023 – 31.08.2023 i będzie przeprowadzona zgodnie z Opisem Oferty PAKIET WAKAJKI ADVENTURE.
 4. Celem Zabawy będzie wykonanie 6 zadań konkursowych. Zadania można wykonywać w dowolnej kolejności, w swoim własnym tempie i w przedziale czasu trwania zabawy. Raz wysłane do Organizatora zadanie jest finalne i wiążące – nie można „poprawić” wysłanego już zadania. Za każde wykonane zadanie można uzyskać do 5 punktów. Sumarycznie można zatem zdobyć maksymalnie 30 punktów.
 5. Uczestnik Zabawy zobowiązany jest do gry FAIR PLAY, zgodnie z faktycznym wiekiem czy wzrostem. Jakakolwiek próba oszustwa będzie skutkowała eliminacją, bez możliwości zwrotu pakietu.
 6. Oceną wykonania zadań zajmie się wyznaczone przez Organizatora Jury. Każdy członek Jury przyznaje punkty za każde zadanie, a do tabeli Uczestnika zostaje podana średnia punktów uzyskana z ocen. Jury może przyznawać również punkty karne, jednak w takim przypadku decyzja o przyznaniu punktów karnych musi być wyjaśniona.
 7. Uczestnik Zabawy może dokupić dodatkowe zadania bonusowe przez cały czas trwania imprezy. Maksymalna ilość zakupionych bonusów punktowych wynosi 3. Nie można w zabawie zdobyć więcej nić 30 punktów, nawet w przypadku jak Uczestnik Zabawy uzyska bonus ponad komplet zdobytych punktów.
 8. W Zabawie udział mogą wziąć wszyscy niezależnie od wieku.
 9. Złożenie zamówienia na pakiet WAKAJKI ADVENTURE wiąże się z koniecznością podania prawdziwych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Zabawy oraz w związku z wydaniem nagród.
 10. Uczestnicy Zabawy będą kontaktowali się z Organizatorem w sposób określony w Ofercie, na podane w slajdzie 4 numery kontaktowe ( telefon, mail, media społecznościowe ).
 11. Uczestnicy Zabawy otrzymają informację na temat ilości zdobytych punktów w terminie do 3ech dni roboczych liczonych od dnia wykonania ostatniego zadania. Uczestnicy Zabawy nie muszą być informowani o ilości zdobytych punktów na bieżąco.
 12. Uczestnicy grają o konkretne nagrody, które Organizator przyznaje zgodnie z ilością zdobytych punktów. Wszystkie Nagrody pochodzą ze strony Organizatora khtaria.shop.
 • 30 punktów – wybrany koń realistyczny
 • 29 punktów – dowolna przeszkoda hobby horse lub dowolna stajnia hobby horse ( z wyłączeniem siodlarni )
 • 28 punktów – wybrany hobby horse VIP ( kary, tarant lub izabelowaty – w dowolnym rozmiarze z wyłączeniem rozmiaru A2 )
 • 27 punktów – wybrany koń hobby horse promocyjny ( z wyłączeniem rozmiaru A2 )
 • 26-24 punkty – Pak akcesoriów w rozmiarze S
 • 23-20 punktów – dowolne ogłowie i nauszniki
 • 19-18 punktów – stajnia rustykalna na 3 konie
 • 17-16 punktów – stajnia rustykalna na 2 konie
 • Do 15 punktów – nagroda pocieszenia: pakiet: cordeo, kantar plus wodze (rozmiar od A5 do A2)
 1. W przypadku złożenia kilku zamówień na pakiet WAKAJKI ADVENTURE przez jednego Uczestnika w czasie trwania Zabawy, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie zamówienia złożone na ten sam adres zostaną wysłane do niego jedną paczką.
 2. Wszystkie zamówienia związane z zabawą WAKAJKI ADVENTURE zostaną zrealizowane i wysłane w przeciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia akceptacji Uczestnika o ilości przyznanych punktów.
 3. Wszelkie kwestie podatkowe związane z przekazaniem nagród leżą po stronie Organizatora zabawy.
 4. Uczestnik zabawy może złożyć reklamację odnośnie błędów w przeprowadzeniu zabawy, jej przebiegu lub w innych kwestiach w terminie do 3ech dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych punktach. Reklamacje winny być przekazane drogą mailową na adres pracownia@khtaria.shop.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu Zabawy jest REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHT ARIA SHOP, zamieszczony na stronie www.khtaria.shop w zakładce REGULAMIN