Akcja OŁ bejbe HORSE od 10.06 -MINI BOKSIK dla Baby Horse MINI (dostępny JEDYNIE jako dodatek do mini horse) za 5 PLN. Zapraszamy!!!

STRONA GŁÓWNA
/
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z zawartą przez Panią/Pana umową sprzedaży  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest KHT ARIA SHOP. KHT ARIA SHOP jest reprezentowana przez Agnieszka Zaręba-Pliszko, z siedzibą przy: ul.Energetyków 24 lok. 1, NIP: 7742723217, REGON: 060467323. Dane kontaktowe: office@khtaria.shop.

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Imię (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);

Nazwisko (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);

Adres e-mail (w przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo na naszej stronie, skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam je przekazali);

Nr telefonu (w przypadku, gdy skorzystali Państwo z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób nam go przekazali);

Dane dot. adresu dostawy lub adresu zamieszkania (w przypadku realizacji zakupu, dostawy);

Numer NIP (w przypadku pobierania faktury);

Dane dot. urządzenia, z jakiego Państwa korzystają (np. adres IP, przeglądarka itp., zgodnie z zapisami wynikającymi z przetwarzania danych w ramach plików cookies opisanych poniżej).

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nigdy nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które Państwu świadczymy.

Przykładem mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną,  firmy świadczące nam usługi dotyczące kampanii e-mail, sms, social media lub inne usługi związane z IT. Dane te przekazujemy jednak jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Adekwatnie do wyrażonych przez Państwa zgód, Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane do naszych partnerów biznesowych.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do operatorów płatniczych, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ww. operatorów na naszą rzecz

Dobrowolność przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez KHT ARIA SHOP odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

Okres przetwarzania:

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

  1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,
  2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  3. do momentu wycofania przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu.

 

Prawa dotyczące przetwarzanych danych:

Prawo dostępu do danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.


Prawo do przenoszenia:

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.


Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, mogą Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.


Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).


Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.


Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Mają Państwo prawo, aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.


Prawo do ograniczenia:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

– jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.

– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.

– jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.


Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystywać będziemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Państwa, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa, czy też jakie produkty najczęściej są oglądane. Analiza zachowań na naszej stronie pomaga nam zrozumieć Państwa oczekiwania oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej formie przetwarzania możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego, co szerzej opisane jest w części dotyczącej polityki cookies.


Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o skontaktowanie  się z nami. Macie Państwo też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.


Polityka plików cookies

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych potrzeb internautów. Nie zawierają żadnych danych osobowych.

Wykorzystujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszego sklepu internetowego. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia cookies.

W naszym sklepie internetowym wykorzystujemy następujące typy plików cookie:


Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania naszej witryny. Optymalizują korzystanie z niej – służą do ustanowienia, utrzymania i zarządzania sesją użytkownika, a także zapamiętania preferencji użytkownika.

Pliki te przechowują informacje dotyczące zalogowanego użytkownika, jego sesji i ustawień cookie w przeglądarce.

Pliki te przechowują informacje dotyczące ustawień plików cookie.


Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób jej zachowania lub wyglądu, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz, rozmiar czcionki, układ graficzny witryny itp.


Statystyczne

Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.


Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics, która zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w witrynie. Są to m.in takie info jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Więcej o polityce prywatności Google.


Marketingowe

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.


Serwisy obce

Serwisy obce, których funkcje wykorzystujemy na naszej stronie, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

  • pliki cookies powiązane z siecią reklamową Google. Użytkownik może zmienić te ustawienia tutaj.
  • pliki cookies powiązane z serwisem społecznościowym Facebook. Podstawowe informacje dotyczące ochrony prywatności Facebook znajdziejsz tutaj.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Brak zmiany ustawień cookies w przeglądarce użytkownika oznacza akceptację dla ich stosowania.

 

______________________

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).